svētdiena, 2019. gada 17. marts

Laikam priekam ir maz vārdu. 
Varbūt to izteic vistuvāk tie vārdi ar izskaņu –šana: saules kāpšana, rasas krišana, sanēšana un vizēšana, izkapts šņākšana, putnu vīterošana.
Laime ir laiks. Piepildīts laiks. Laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks.
/I. Ziedonis/


16. martā, Ogres novada Madlienā notika Pašvaldību apvienības

 Sabiedrība ar dvēseli- Latvija projektu konkursa noslēguma pasākums 

Sabiedrība ar dvēseli.

   Bauskas novada biedrības Bauskas sākumskolas padome projekts

 Izzini Bausku bērna acīm 

ir labākais 

       Zemgales reģionā un visā plašajā  Latvijā!
                          

trešdiena, 2019. gada 6. marts

Metodiskā diena Skola 2030


 Bauskas novada skolām Bauskas 2. vidusskolā notika  zināšanu apmaiņa par tēmu
 "Kompetenču pieeja  mācību saturā"


 

otrdiena, 2019. gada 26. februāris

Klāt pavasaris!

Brīvdienu rītos, kad pamostos
Un zinu- nu varēs padzīvot zaļi,
Man iešaujas prātā, kā būtu,
Ja pats es pēkšņi pamostos zaļš?
Kur gribētos man paviesoties,
Iespraukties, ielīst un iemiesoties?
Uz palodzes sīpollokos,
Visos dārza rāpšanās kokos,
Mūsu ģimenes brokastu jokos.
Smiekliņos, ākstībās, sirsnīgos niekos,
Skrituļslidu un pankūku priekos!
Es ticu, ka brīži, kad ļaujam sev vaļu,
Ik dienu padara svaigu un zaļu.
/Guna Pitkeviča/

Klāt diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā. 
Pavasara apņēmību, saules spēku un gudrību!

pirmdiena, 2019. gada 11. februārisCik labi, ar tevi var neizlikties,
Es tikai ar tevi gribu tikties,
Es gribu, lai tikai tu manī skaties, –
Kad tu manī skaties, es esmu patiess.

/I. Ziedonis/pirmdiena, 2019. gada 4. februāris

pirmdiena, 2019. gada 28. janvāris